Відомості про освітню установу
Структура та органи управління
Моніторинг якості освіти
Перевірка знань, умінь і навичок учнів - це важлива частина навчання. Основною метою моніторингу є визначення якості, засвоєного учнями програмного матеріалу, діагностика і корекція їх знань і умінь, виховання відповідального ставлення до навчання. Основні функції моніторингу знань дають змогу контролювати хід навчального процесу на різних етапах і своєчасно вносити необхідні зміни для його удосконалення.
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати