Результати Cambridge Primary Checkpoint

Результати Cambridge Primary Checkpoint

В жовтні 2019 року, студенти 7c класу «Міжнародної школи Глобус», вперше складали Кембриджські екзамени. Метою іспитів була перевірка засвоєння учнями програми початкової школи(1-6 клас) з наступних предметів: English as a Second language (англійська як друга мова), Mathematics (математика) та Science (природнича наука).

Екзаменаційні папери для перевірки були відправлені безпосередньо до Кембридж Інтернешнал, де вони оцінювалися у відповідності до міжнародних стандартів навчальних досягнень учнів. Минулого тижня з Кембриджу надійшли результати і ми раді повідомити, що всі учні успішно склали іспити.

Всі учні отримали Сертифікат про досягнення і можуть продовжувати навчання на наступному рівні.
Офіційні результати учнів Міжнародної школи Глобус розраховано в балах від 0.0 (найнижчий рівень досягнень) до 6.0 (найвищий рівень досягнень) у відповідності до Кембриджської шкали розрахунків балів за Cambridge Primary Checkpoint.

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint є наступними:
English as a Second language (Англійська мова як друга) = 4.7
Середній бал за Аудіювання = 4.5
Середній бал за Читання = 5.0
Середній бал за Використання мови = 4.7
Середній бал за Письмо =4.7

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint
з предмета Mathematics (загальний). Середній бал = 5.3
Середній бал за Геометрію та виміри = 5.5
Середній бал за Обробку даних/ Статистику = 5.0
Середній бал за Числа = 5.3

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint
з предмета Science (загальний) Середній бал = 4.3
Середній бал за біологію = 3.7
Середній бал за хімію = 4.8
Середній бал за фізику = 4.7
Середній бал за наукове дослідження = 4.3

Все оцінки, отримані учнями Міжнародної школи Глобус є вищими за 3.7, що відповідає оцінкам за успішність «Добре» та «Відмінно».
Детальная картинка: Array
30.01.2020